Thomas Quartier 

Ik werd in 1972 in Kranenburg (D) geboren, een klein stadje dicht bij de Nederlandse grens. Na mijn school en eindexamen in Kleef ben ik in Nijmegen Theologie en Filosofie gaan studeren. Na deze studies werd ik onderzoeker op het gebied van Rituele en Liturgische Studies in Nijmegen.

Mijn eerste specialisatie betrof rituelen rondom de dood, met name uitvaartliturgie. ‘De dood is de beste levensverzekering voor de religie, zonder eschatologie ben je nergens’, zo luidt het inzicht dat ik hieraan heb overgehouden. Maar ook andere vormen van religieus handelen hebben mij altijd gefascineerd. ‘De zin van het leven ontdekken mensen niet tussen hun oren maar in hun doen’, is het volgende inzicht dat ik heb verworven. Dit heeft mij als rituoloog en als mens sterk beïnvloed, ook toen ik begon in Nijmegen te doceren. In 2010 werd ik oblaat van de Benedictijnenabdij St. Willibrord in Doetinchem, ook bekend als Slangenburg. Benedictijns leven is een ritueel en liturgisch leven. Vandaag ben ik als oblaat lid van de monnikengemeenschap.

Ik vat zingevend handelen ondertussen samen onder de term ‘liturgische spiritualiteit’. Die wordt voor mij gevoed vanuit de monastieke spiritualiteit. Dat is dan ook de titel van de leeropdracht die ik sinds oktober 2014 in Leuven bekleed. De monastieke dimensie mag ik daarnaast als gasthoogleraar van de Benedictijnse universiteit Sant Anselmo in Rome en als medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen delen. In mijn publicaties, colleges, publiekslezingen en workshops probeer ik mijn kennis en kunde als rituoloog, liturgist, religiewetenschapper en theoloog in dienst te stellen van het religieuze en spirituele handelen van mensen en het onderzoek daarnaar.

Mijn laatste boek Anders leven. Hedendaagse monastieke spiritualiteit is zojuist verschenen bij Bernemedia en te bestellen via Berneboek.com.