Thomas Quartier 

Ik ben monnik van de Benedictijnenabdij St. Willibrord in Doetinchem. Dat houdt een hele weg in, een ontwikkeling die eigenlijk je hele leven duurt. En hij begint al met je geboorte, zonder dat je daar weet van bent. Ik werd in 1972 in Kranenburg (D) geboren, een klein stadje dicht bij de Nederlandse grens. Na mijn school en eindexamen in Kleef ben ik in Nijmegen Theologie en Filosofie gaan studeren. Daarna werd ik onderzoeker op het gebied van Rituele en Liturgische Studies in Nijmegen.

Mijn eerste specialisatie betrof rituelen rondom de dood, met name uitvaartliturgie. ‘De dood is de beste levensverzekering voor de religie, zonder eschatologie ben je nergens’, zo luidt het inzicht dat ik hieraan heb overgehouden. Maar ook andere vormen van religieus handelen hebben mij altijd gefascineerd. ‘De zin van het leven ontdekken mensen niet tussen hun oren maar in hun doen’, is het volgende inzicht dat ik heb verworven. Dit heeft mij als rituoloog en als mens sterk beïnvloed, ook toen ik begon in Nijmegen te doceren. In 2010 werd ik oblaat van de Willibrordsabdij, ook bekend als Slangenburg, en heb sindsdien steeds weer nieuwe stapjes op het monastieke pad proberen te zetten. Benedictijns leven is een ritueel en liturgisch leven. Dat was voor mij van meet af aan een moment van herkenning met deze levensvorm.

Ik vat zingevend handelen ondertussen samen onder de term ‘liturgische spiritualiteit’. Dat was ook de titel van een boek dat ik 2013 publiceerde en dat in 2017 in een vernieuwde uitgave verschijnt. Die spiritualiteit wordt voor mij gevoed vanuit de monastieke traditie. Dat is dan ook de titel van de leerstoel die ik sinds oktober 2014 in Leuven bekleed. De monastieke dimensie mag ik daarnaast als gasthoogleraar van de Benedictijnse universiteit Sant Anselmo in Rome en als medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen delen. In mijn publicaties, colleges, publiekslezingen en workshops probeer ik mijn kennis en kunde als rituoloog, liturgist, religiewetenschapper en theoloog in dienst te stellen van het religieuze en spirituele handelen van mensen en het onderzoek daarnaar. Op dat grensgebied tussen wetenschap, kloosterleven en hedendaagse maatschappij schreef ik in 2015 het boek Anders leven, dat ondertussen verschillende keren herdrukt werd. Het boek Kiemcellen uit 2016 verbreedt dit perspectief en maakt de beweging ‘van klooster naar wereld’.

De drie boeken zijn allemaal verschenen bij de uitgeverij van de Abdij van Berne (Bernemedia) en te bestellen via Berneboek.com.